Рыгор Барадулін — Па схіле алфавіту

Барадулін
Вам спадабалася?

Адчай,
аратай, аброк, асянчына, ахвяра,
апрамецце, аблітня, аблігацыя, аблога,
ажамеры, аберуч, асвер, аброць,
аплітанік, аполак, асецішча, аер, абцугі,
Адворня, адрына, асіта, аскома;

Боскасць,
бохан, багаславенне, бальзамінка, бязь,
бягельда, багун, буцян, боль, баль, блёкат,
бель, Быкаў, Баркоўшчына, баракамера,
бруёк, бёрды, бязмен, бёрны, беркавец,
бома;

Вырай,
вір, вуж, вугарына, варыўня, Вечалле,
вярыгі, Вялікдзень, валачобнікі,
Верасовачка, Велес, вурзгалка, вогнік,
верацяно, волаць, вішшо, вотрыны, век,
Вяркуды, вех, вусціш, вар;

Гаркота,
гора, гара, гарлач, Грамніцы, Гілёня,
гаспода, гадзіна, гадзіна, гонт, гузік,
газоўка, гарохавіны, Грабакладзіна, гуз,
галавешка, гай, грай, гарбар, грабар;

Дарога,
далечыня, доўг, даланя, Дземенец, друкі,
друз, дзядоўнік, Дзяды, дынаміт, далакоп,
донар, дрот, даважак, дуля,
дармаўшчына, дарэмшчына, дамавік,
дамавіна, дым, даёнка, даніна;

Енкат,
еменка, ендза, ерапеніцца, Ева, ельнік,
Еўразія, еданіна, езданіна;

Ёкат,
ёлкасць, ёд, ёўня;

Жалоба,
жэрабя, жорны, жуда, жолаб, жур,
журавель, жарабя, жароўня, Жыжаль,
Жыцень, жарства, жмыха, журавіны,
жаўна, жоўць, журлівасць, жомчуг,
жаданне, Жывалака, жанчына;

Змярканне,
зеўрыцца, золь, завіруха, затула, здор,
Задаброцце, зык, загарадзь, зрэб’е, згрэб’е,
забыццё, загон, загана, затока, Загавіны,
залобак, заручыны, зданькі, забарона;

Іржа,
імжа, імша, іржышча, істопка, Ілля,
Ізбор, іншаверца, ірацыянальна, Ідута,
іклы, Ілона, імшарына, ілоўка, іголка,
ільмак, ікона;

Кірмаш,
крумкач, кут, крывічы, куцця, Ксты,
крэў, Каляды, Куліна, кара, кара, камель,
крыж, касавільна, курмель, кужаль,
куніца, крушня, Кавалеўшчына, капа,
кАпа, капішча, кроклы, катоўня;

Ланцуг,
лёх, луг, лой, лом, ластаўка, ласка, лёска,
ляскат, ляскотка, латок, латока, лесавік,
лейцы, лайно, лён, лотаць, лямантаваць,
лашчына, ляшчына, лавіна, лядАік,
лядоўня;

Мара,
мана, Менск, Маскалёўшчына, мярэжы,
мЯлінне, мох, мярлог, мурог, меліва,
мліва, малодзіва, мех, мядзяк, міжЫпарніца,
малацьба, Міклашэўская, маладзік,
Мілавіца, мураванка, мама, маркота;

Нашча,
нагбом, навошта, навобмацак, нАбільніцы,
нядзеля, нэндза, насоў, ніты, нараспеў,
начлег, норат, наравісты, нараканне,
нораст, навала, нявывалака, непераліўкі,
няснота;

Ойча,
одум, овен, охра, Орша, ордэн, ода;

Прашчур,
праснак, падсмеценне, паланачкі, пільсць,
поўсць, пАкулле, пікар, павець, Пакроў,
палюк, праварына, прадзіва, пястачка,
Піліпаўка, Полацак, пакута, пазыка,
пекла, пост, пулята;

Ракіта,
рыдма, Радаўніца, радоўка, Роўба, радца,
раніца, рэзгіны, рунь, рой, роў, рай, рана,
радовішча, радабоць, ростанькі,
радыяцыя, развітанне, рашпіль, росы,
расплата, рум;

Споведзь,
свет, сейбіт, смага, сведка, Спас, Саракі,
Сарочына, сірата, сорам, сырапеня,
скарга, скарбонка, стрыгнатка, студня,
сухмень, саха, сарачыны, сачэнь,
скароміна, сігалетка, Селівей, свята;

Талака,
таропкасць, таемнасць, трыпутнік, трэтар,
таварыскасць, трывучасць, Туроўля,
туман, Тумаш, Тарэнта, танок, тубылец,
тлушч, тлук, тлум, ток, такавішча, тата;

Ушача,
ужо, улукаткі, уваскрошанне, узроўе,
уток, удосталь, ужор, Улляна, увішна,
урачыста, уборы, уроцы, Увалокі, уяўна;

Фэст,
фарба, фара, фальга, фасоля, фуганак,
Фарынава, фурманка, фіранка, флора,
флянец, фаўна;

Холад,
хвароба, хаўтуры, хутар, хорт, халераваць,
хеўра, хада, хаўрус, харахорыцца,
хмурына, Харон, хвартух, хусціна;

Цемра,
цяжар, цапавільна, Цярэжка, цэбар,
цьмян, цецярук, цурок, Царкавішча,
церассядзёлак, цуг, цяць, цвяліць, цвет,
цвіль, цвік, цвінтар, цэўка, цаўё,
Ціханяты, цяробкі, цясніна;

Чарга,
чалеснік, чарэнь, чарнобыль, чарот,
чарада, чэмер, чэрава, Чаравэчча,
чалавеча, чарэп’е, Чарнаручча, човен,
чомбар, чорны, чапяла, Чарапоўшчына,
чарапіца, чарвяк;

Шалі,
шаргунок, шуметнік, шэрас, шаленец,
шкода, шкада, шуфель, шархебель,
шурпаты, шчавульнік, шулы, шыла,
шарон, шана, шаша, шарэнніка, шчыра,
шчодра, шаршатка, шчоглы, шчэць,
шпак;

Ы-ы-ы-ы!

Экзамен,
электроніка, электрапіла, электракрэсла,
эрозія, эротыка, эпітэт, элегія;

Ютрань,
юнацкасць, Юр’я, Юркоўшчына, юр,
юхта, юха, Юпітэр, юлёва;

Яшчэ,
яма, яр, ярына, Ярыла, Якута, ячнішча,
ява, Ясь, язмін, ясік, ялавічына, ятроўка,
яблык, ядваб, явар, яджгур, яслі, ягня;

I кожнае слова
Твой век пялегвае,
Пакуль у слоў цябе
Не выйграе пры дзяльбе
Ці-
шы-
ня…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: